REGULAMIN STUDIA TATUAŻU SPEAK IN COLOR

ul. Plac Św. Krzyża 4

44-300 Wodzisław Śląski

 

WARUNKI OGÓLNE:

 • Klient decydując się na wykonanie tatuażu w Speak In Color zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki
 • Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego wypisanej przed wykonaniem samego zabiegu.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich dokumentów/ankiet zdrowotnych oraz podpisania umowy na wykonanie zabiegu pomiędzy klientem a tatuażystą/tką. Dokumenty te są dostępne w studio w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
 • W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.
 • Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym i poleceń tatuatorów i pracowników salonu.
 • Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.
 • Na umówioną sesję przychodzimy sami, bez osób towarzyszących oraz zabieramy ze sobą minimalną ilość rzeczy/bagażu jaka jest potrzebna do zrealizowania zabiegu
 • W pokoju zabiegowym nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba, że tatuażysta wyrazi na to zgodę.
 • W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Do studia nie przyprowadzamy zwierząt
 • Zabrania się spożywania posiłków w miejscu wykonywania zabiegu (zakaz nie dotyczy napojów)
 • Tatuażysta/tka jest zobowiązany do udzielenia klientowi pierwszej pomocy w razie wystąpienia takiej potrzeby.
 • W przypadku gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania klient ma prawo prosić o wydzielenie miejsca zabiegowego za pomocą parawanu. W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia skóry, w miejscu tatuażu, artysta ma prawo zażądać odsłonięcia większej części ciała lub zdjęcia danego ubrania/bielizny aby usprawnić pracę.
 • Tatuaż jest usługą robioną na zamówienie, jego opłacenie nie podlega zwrotowi.
 • Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż.
 • STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA KLIENTA Z TATUATOREM, KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU
 • Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy speakincolor1@gmail.com . W innym przypadku roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za alergie, uczulenia bądź inne dolegliwości.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za restrykcje rządu dotyczące Covid-19 oraz ewentualny lockdown dotykający naszą działalność.

 

WYCENA ZABIEGU ORAZ REZERWACJA TERMINU:

 • Każdy tatuaż/usuwanie tatuażu wyceniane jest indywidualnie na podstawie przesłanych drogą mailową/formularz ze strony www wytycznych dot. samego wzoru, rozmiaru oraz miejsca na ciele.
 • Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać drogą mailową speakincolor1@gmail.com lub poprzez formularz dostępny na naszej stronie www.speakincolor.pl lub poprzez wizytę w studio (o ile nie jest to zakazane poprzez aktualnie obowiązujące zasady/restrykcje sporządzane przez Sanepid/Ministerstwo Zdrowia)
 • Każdy tatuaż zostaje indywidualnie przypisany do osoby, która się zajmuje danym typem tatuażu. Jeżeli klient ma wybranego artystę, u którego chce wykonać dany zabieg należy poinformować nas o tym przy wysyłaniu formularzu/maila. Termin wykonania zabiegu oraz jego cena jest zależna od artysty, do którego klient zostanie zapisany.
 • Wyceny każdorazowo podajemy w widełkach od – do. Podczas wizyty w studiu wielkość tatuażu może ulec zmianie zarówno na większy jeżeli końcowy rozmiar tatuażu będzie znacząco większy niż pierwotne ustalenia.
 • Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać osobiście w studiu (o ile nie jest to zakazane poprzez aktualnie obowiązujące zasady/restrykcje sporządzane przez Sanepid/Ministerstwo Zdrowia), lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową lub na stronie internetowej. Termin przepada w przypadku niezaksięgowania wpłaty zadatku w przeciągu 3 dni od ustalenia terminu, nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem.
 • Zadatek jest odliczany od końcowej ceny tatuażu.
 • Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Minimalna kwota zadatku to 100 zł, ale w zależności od wielkości projektu może być większa. Zadatek za sesję całodniową wynosi 300 zł.
 • Zadatkiem może być również otrzymany bon podarunkowy – w takim wypadku należy podać nam numer bonu i kwotę przy ustalaniu terminu.
 • Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku. W szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na kolejny termin.
 • Zadatek nie podlega zwrotowi, możemy go jedynie przełożyć na inny termin (maksymalnie do roku od terminu danej sesji).
 • Termin sesji można zmienić jednorazowo maksymalnie do 7 dni przed umówioną datą. Maksymalny okres na przesunięcie terminu sesji to rok od pierwotnie ustalonej daty. Przekroczenie tego okresu skutkuje stratą wpłaconego zadatku.
 • Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu.
 • W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w takich przypadkach zadatek przepada.
 • Jeżeli występują jakiekolwiek choroby/dolegliwości/alergie, które mogą być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu należy poinformować nas o tym przed ustalaniem terminu.

 

PROJEKT TATUAŻU:

 • Każdy projekt robimy indywidualnie dla każdego klienta. Podesłane przykłady w postaci grafik lub zdjęć tatuaży mogą służyć jedynie jako inspiracja do finalnego projektu, który zostanie przygotowany przez tatuażystę/tkę.
 • Tatuażysta/tka nie podejmuje się wykonania plagiatu podesłanego zdjęcia/grafiki.
 • Projekt jest objęty prawami autorskimi więc jego dalsze przekazywanie/wykonanie usługi w innym miejscu może skutkować konsekwencjami prawnymi.
 • Projekty wykonujemy przed ustalonym terminem, który jest już potwierdzony poprzez zadatek. Wzory w zależności od stopnia skomplikowania, rozmiaru kompozycji przygotowujemy wcześniej – zazwyczaj jest to około 2-3 dni przed terminem, w przypadkach tatuaży mniejszych/mniej skomplikowanych możliwe jest wspólne skonsultowanie i stworzenie projektu nawet w dniu sesji przed samym zabiegiem.
 • Projekty wysyłane są drogą mailową.
 • Jeżeli projekt mamy już z góry gotowy (np. zarezerwowany na naszej stronie internetowej) – drogą elektroniczną dogadujemy tylko sam rozmiar/miejsce na ciele.
 • Klient ma prawo do bezpłatnego naniesienia poprawek na otrzymany wzór, wysyłając informacje drogą elektroniczną. Całkowita zmiana koncepcji po otrzymaniu projektu skutkuje dopłatą do ustalonej ceny – jest to kwota od 100 do 300zł zależnie od wielkości/stopnia skomplikowania wzoru.
 • Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy może się delikatnie różnić od prezentowanego wzoru.

 

GOJENIE I PIELĘGNACJA RANY:

 • Tatuażysta/tka zobowiązany jest do przekazania wszelkich niezbędnych informacji oraz materiałów dotyczących gojenia i pielęgnacji rany po zabiegu, a klient zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad. Zasady pielęgnacji są tu: https://speakincolor.pl/przed-i-po-zabiegu/
 • W sytuacji, w której klient nie stosował się do podanych zasad wszelkie skargi zostają odrzucone, a poprawka tatuażu jest odpłatna.
 • Jeżeli klient dbał należycie o ranę a mimo to tatuaż wymaga poprawki – wykonujemy ją bezpłatnie do 3 miesięcy od dnia wykonania zabiegu. Później również możemy poprawić tatuaż ale poprawka jest odpłatna.
 • Studio/tatuażysta nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad dot. gojenia i pielęgnacji rany oraz nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.
 • Miejsce tatuowane nie powinno być opalone, nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany zachodzące w tatuażu po opalaniu.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za migrację pigmentu, potocznie nazywaną rozlewaniem się pigmentu.
 • Studio zapewnia pełną informację o gojeniu i pielęgnacji piercingu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za źle zagojone tatuaże, czy alergię na kosmetyki użyte podczas gojenia.

 

ARTYŚCI GOŚCINNI I BYLI WSPÓŁPRACOWNICY:

 

 • W przypadku, gdy tatuaż był wykonywany przez tatuatora gościnnego, studio nie ponosi odpowiedzialności za wykonany tatuaż. W razie konieczności wykonania ewentualnych poprawek prosimy o kontakt bezpośrednio z tatuatorem, który wykonywał wzór.
 • W przypadku, gdy tatuaż był wykonany lub rozpoczęty przez tatuatora, który zakończył już współpracę z naszym studiem, w celu poprawki lub dokończenia rozpoczętego wzoru prosimy o bezpośredni kontakt z artystą. Speak In Color nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w kontakcie z niewspółpracującym już ze studiem artystą.

 

LASEROWE USUWANIE TATUAŻU:

 • W studio tatuażu Speak In Color dysponujemy profesjonalnym sprzętem do usuwania laserowego tatuażu
 • Sprzęt jest obsługiwany wyłącznie przez osoby do tego upoważnione/przeszkolone.
 • Aby wycenić koszt sesji usuwania należy wysłać nam drogą elektroniczną zdjęcie niechcianego tatuażu oraz opisać ile ma centymetrów wzdłuż/wszerz. Zabieg wyceniany jest indywidualnie bazując na wielkości danego tatuażu.
 • Ilość zabiegów potrzebnych do usunięcia/rozjaśnienia tatuażu jest indywidualna ponieważ nie jest to w pełni zależne od osoby obsługującej urządzenie lub samego urządzenia a od tego jaki pigment jest w skórze, jaki kolor pigmentu, jak głęboko wbity, jak się goi organizm klienta, czy tatuaż nie jest wypukły/zabliźniony miejscami itp. także nie jest możliwe jednoznaczne określenie ilości zabiegów i finalnego efektu przed usuwaniem.
 • Laser jest polecany dla osób, które chcą rozjaśnić swój tatuaż i później go zakryć nowym wzorem. Całkowite usunięcie tatuażu wymaga większej ilości sesji a nie zawsze tatuaż zejdzie do zera (biorąc pod uwagę w/w czynniki, które wpływają na efekt usuwania)
 • Osoba obsługująca urządzenie jest zobowiązana do przekazania wszelkich niezbędnych informacji/materiałów dot. gojenia i pielęgnacji rany pozabiegowej.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za nie stosowanie się do instrukcji dot. gojenia/pielęgnacji rany pozabiegowej jak i za skorzystanie z innych sposobów usuwania tatuażu w tym wizyty z usuwaniem w innym salonie

 

VOUCHERY/BONY PODARUNKOWE:

 • Bony podarunkowe są imienne, ważne rok od dnia zakupu (chyba, że zaistniały szczególne okoliczności, które pozwolą na przedłużenie tego terminu – wymaga to jednak konsultacji ze studiem)
 • Bon można wykupić za dowolną kwotę od 50zł wzwyż, zakup możliwy jest na naszej stronie internetowej lub na miejscu w studio (o ile nie jest to zakazane poprzez aktualnie obowiązujące zasady/restrykcje sporządzane przez Sanepid/Ministerstwo Zdrowia)
 • Bony nie są zwracalne – całą kwotę należy wykorzystać na zabieg/artykuły dostępne w studio. Gdy wartość usługi jest niższa niż wartość vouchera klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.
 • Istnieje możliwość przekazania bonu innej osobie, jednak wymaga to konsultacji ze studiem.
 • Od momentu przekazania vouchera nabywcy, studio nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
 • Speak In Color nie wystawia duplikatów voucherów.

 

SKLEP:

 • Studio posiada własny sklep internetowy dostępny na naszej stronie www.speakincolor.pl oraz odrębny regulamin dot. strony/sklepu
 • Wszystkie towary dostępne w sklepie można również zakupić na miejscu w studio.